Malgorzata Winiarczyk-Kossakowska

Imię i nazwisko: Malgorzata Winiarczyk-Kossakowska
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Malgorzata Winiarczyk-Kossakowska - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Socjaldemokracji Polskiej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1961-06-06

Liczba glosow: 8581

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Staszow

Okreg wyborczy: 33 Kielce

Stan cywilny: mezatka

Staz parlamentarny: posel II kadencji

Tytul/stopien naukowy: dr nauk humanistycznych

Ukonczona szkola: - Uniwersytet Warszawski, Wydzial Dziennikarstwa i Nauk Politycznych - mgr

Ukonczona szkola: - Stypendium MEN w bylym ZSRR - dr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Socjaldemokracji Polskiej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1961-06-06 (Data urodzenia)
- posłowie z 8581 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Staszow (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 33 Kielce (Okreg wyborczy)
- posłowie z mezatka (Stan cywilny)
- posłowie z posel II kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z dr nauk humanistycznych (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z - Uniwersytet Warszawski, Wydzial Dziennikarstwa i Nauk Politycznych - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Stypendium MEN w bylym ZSRR - dr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1961 roku
- w czerwcu
- w 06 dniu miesiąca