Maria Wisniowiecka

Imię i nazwisko: Maria Wisniowiecka
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej

Data slubowania: 2003-08-26

Data urodzenia: 1945-02-08

Liczba glosow: 2087

Lista: Samoobrona

Miejsce urodzenia: Bytom

Okreg wyborczy: 30 Rybnik

Stan cywilny: mezatka

Ukonczona szkola: Srednia Szkola Zawodowa

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
- posłowie z 2003-08-26 (Data slubowania)
- posłowie z 1945-02-08 (Data urodzenia)
- posłowie z 2087 (Liczba glosow)
- posłowie z Samoobrona (Lista)
- posłowie z Bytom (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 30 Rybnik (Okreg wyborczy)
- posłowie z mezatka (Stan cywilny)
- posłowie z Srednia Szkola Zawodowa (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1945 roku
- w lutym
- w 08 dniu miesiąca