Michal Figlus

Imię i nazwisko: Michal Figlus
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Kolo Poselskie Stronnictwa Gospodarczego

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1953-09-07

Liczba glosow: 5071

Lista: Samoobrona

Miejsce urodzenia: Strzyzowice

Okreg wyborczy: 32 Sosnowiec

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Technikum Samochodowe

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Kolo Poselskie Stronnictwa Gospodarczego
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1953-09-07 (Data urodzenia)
- posłowie z 5071 (Liczba glosow)
- posłowie z Samoobrona (Lista)
- posłowie z Strzyzowice (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 32 Sosnowiec (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Technikum Samochodowe (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1953 roku
- w wrześniu
- w 07 dniu miesiąca