Piotr Kozlowski

Imię i nazwisko: Piotr Kozlowski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Piotr Kozlowski - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1961-06-25

Liczba glosow: 10920

Lista: Samoobrona

Miejsce urodzenia: Milicz

Okreg wyborczy: 3 Wroclaw

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Policealne Studium Zawodowe

Wyksztalcenie: srednie policealne

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1961-06-25 (Data urodzenia)
- posłowie z 10920 (Liczba glosow)
- posłowie z Samoobrona (Lista)
- posłowie z Milicz (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 3 Wroclaw (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Policealne Studium Zawodowe (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie policealne (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1961 roku
- w czerwcu
- w 25 dniu miesiąca