Przemyslaw Gosiewski

Imię i nazwisko: Przemyslaw Gosiewski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1964-12-05

Liczba glosow: 7348

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Slupsk

Okreg wyborczy: 33 Kielce

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Uniwersytet Gdanski, Wydzial Prawa i Administracji - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1964-12-05 (Data urodzenia)
- posłowie z 7348 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Slupsk (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 33 Kielce (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Uniwersytet Gdanski, Wydzial Prawa i Administracji - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1964 roku
- w grudniu
- w 05 dniu miesiąca