Ryszard Tomczyk

Imię i nazwisko: Ryszard Tomczyk
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2003-07-29

Data urodzenia: 1959-08-17

Liczba glosow: 4923

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Bierzwnik

Okreg wyborczy: 40 Koszalin

Stan cywilny: zonaty

Tytul/stopien naukowy: dr nauk humanistycznych

Ukonczona szkola: - Wyzsza Szkola Pedagogiczna, Wydzial Humanistyczny - mgr

Ukonczona szkola: - Uniwersytet Szczecinski, kierunek humanistyczny - dr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2003-07-29 (Data slubowania)
- posłowie z 1959-08-17 (Data urodzenia)
- posłowie z 4923 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Bierzwnik (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 40 Koszalin (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z dr nauk humanistycznych (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z - Wyzsza Szkola Pedagogiczna, Wydzial Humanistyczny - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Uniwersytet Szczecinski, kierunek humanistyczny - dr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1959 roku
- w sierpniu
- w 17 dniu miesiąca