Slawomir Nowak

Imię i nazwisko: Slawomir Nowak
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Slawomir Nowak - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

Data slubowania: 2004-06-24

Data urodzenia: 1974-11-12

Liczba glosow: 2130

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Gdansk

Okreg wyborczy: 25 Gdansk

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: - Uniwersytet Gdanski, Wydzial Nauk Spolecznych - mgr

Ukonczona szkola: - Akademia Morska w Gdyni, Wydzial Administracyjny - licencjat

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
- posłowie z 2004-06-24 (Data slubowania)
- posłowie z 1974-11-12 (Data urodzenia)
- posłowie z 2130 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Gdansk (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 25 Gdansk (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z - Uniwersytet Gdanski, Wydzial Nauk Spolecznych - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Akademia Morska w Gdyni, Wydzial Administracyjny - licencjat (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1974 roku
- w listopadzie
- w 12 dniu miesiąca