Tadeusz Szukala

Imię i nazwisko: Tadeusz Szukala
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1948-09-08

Liczba glosow: 4884

Lista: Samoobrona

Miejsce urodzenia: Debica

Okreg wyborczy: 14 Nowy Sacz

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Technikum Budowlane

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1948-09-08 (Data urodzenia)
- posłowie z 4884 (Liczba glosow)
- posłowie z Samoobrona (Lista)
- posłowie z Debica (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 14 Nowy Sacz (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Technikum Budowlane (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1948 roku
- w wrześniu
- w 08 dniu miesiąca