Tomasz Tomczykiewicz

Imię i nazwisko: Tomasz Tomczykiewicz
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Tomasz Tomczykiewicz - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1961-02-03

Liczba glosow: 8862

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Pszczyna

Okreg wyborczy: 27 Bielsko-Biala

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Politechnika Krakowska, Wydzial Inzynierii Sanitarnej i Wodnej - mgr inz.

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1961-02-03 (Data urodzenia)
- posłowie z 8862 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Pszczyna (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 27 Bielsko-Biala (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Politechnika Krakowska, Wydzial Inzynierii Sanitarnej i Wodnej - mgr inz. (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1961 roku
- w lutym
- w 03 dniu miesiąca