Waclaw Klukowski

Imię i nazwisko: Waclaw Klukowski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1966-04-14

Liczba glosow: 7914

Lista: Samoobrona

Miejsce urodzenia: Pyrzyce

Okreg wyborczy: 41 Szczecin

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Zespol Szkol Mechanizacji Rolnictwa

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1966-04-14 (Data urodzenia)
- posłowie z 7914 (Liczba glosow)
- posłowie z Samoobrona (Lista)
- posłowie z Pyrzyce (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 41 Szczecin (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Zespol Szkol Mechanizacji Rolnictwa (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1966 roku
- w kwietniu
- w 14 dniu miesiąca