Zdzislaw Podkanski

Imię i nazwisko: Zdzislaw Podkanski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Zdzislaw Podkanski - II kadencja 1993 - 1997
- Zdzislaw Podkanski - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1949-10-18

Data wygasniecia mandatu: 2004-06-16 wybrany do PE

Liczba glosow: 24510

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Miejsce urodzenia: Guzowka

Okreg wyborczy: 6 Lublin

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel II kadencji, posel III kadencji

Ukonczona szkola: Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie, Wydzial Humanistyczny - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1949-10-18 (Data urodzenia)
- posłowie z 2004-06-16 wybrany do PE (Data wygasniecia mandatu)
- posłowie z 24510 (Liczba glosow)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z Guzowka (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 6 Lublin (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel II kadencji, posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie, Wydzial Humanistyczny - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1949 roku
- w październiku
- w 18 dniu miesiąca