Data slubowania: 1997-08-20

Jacek Vieth
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony