Alfred Kusiak

Imię i nazwisko: Alfred Kusiak
Kadencja sejmowa: II kadencja 1957 - 1961

Inne kadencje:
- Alfred Kusiak - III kadencja 1961 - 1965

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Mandatowo-Regulaminowa

Komisje Sejmowe: Spraw Wewnetrznych

Okreg wyborczy: 54 Wielun

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1957 - 1961
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Mandatowo-Regulaminowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Spraw Wewnetrznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 54 Wielun (Okreg wyborczy)