Elzbieta Liszka

Imię i nazwisko: Elzbieta Liszka
Kadencja sejmowa: II kadencja 1957 - 1961

Ugrupowanie polityczne: bezp.

Komisje Sejmowe: Nadzwyczajna Ziem Zachodnich

Okreg wyborczy: 85 Rybnik

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1957 - 1961
- inni posłowie z ugrupowania bezp.
- posłowie z Nadzwyczajna Ziem Zachodnich (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 85 Rybnik (Okreg wyborczy)