Jerzy Putrament

Imię i nazwisko: Jerzy Putrament
Kadencja sejmowa: II kadencja 1957 - 1961

Inne kadencje:
- Jerzy Putrament - I kadencja 1952 - 1956

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Kultury i Sztuki

Komisje Sejmowe: Spraw Zagranicznych

Okreg wyborczy: 101 Pruszkow

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1957 - 1961
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Kultury i Sztuki (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 101 Pruszkow (Okreg wyborczy)