Kazimierz Milejski

Imię i nazwisko: Kazimierz Milejski
Kadencja sejmowa: II kadencja 1957 - 1961

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Spraw Wewnetrznych

Okreg wyborczy: 23 Jedrzejow

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1957 - 1961
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Spraw Wewnetrznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 23 Jedrzejow (Okreg wyborczy)