Piotr Jaroszewicz

Imię i nazwisko: Piotr Jaroszewicz
Kadencja sejmowa: II kadencja 1957 - 1961

Inne kadencje:
- Piotr Jaroszewicz - Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- Piotr Jaroszewicz - I kadencja 1952 - 1956
- Piotr Jaroszewicz - III kadencja 1961 - 1965
- Piotr Jaroszewicz - IV kadencja 1965 - 1969
- Piotr Jaroszewicz - V kadencja 1969 - 1972
- Piotr Jaroszewicz - VI kadencja 1972 - 1976
- Piotr Jaroszewicz - VII kadencja 1976 - 1980
- Piotr Jaroszewicz - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Okreg wyborczy: 74 Jaslo

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1957 - 1961
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 74 Jaslo (Okreg wyborczy)