Walter Pozny

Imię i nazwisko: Walter Pozny
Kadencja sejmowa: II kadencja 1957 - 1961

Inne kadencje:
- Walter Pozny - III kadencja 1961 - 1965

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Kultury i Sztuki

Komisje Sejmowe: Nadzwyczajna Ziem Zachodnich

Okreg wyborczy: 57 Mragowo

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1957 - 1961
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Kultury i Sztuki (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Nadzwyczajna Ziem Zachodnich (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 57 Mragowo (Okreg wyborczy)