Andrzej Gasienica-Makowski

Imię i nazwisko: Andrzej Gasienica-Makowski
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Andrzej Gasienica-Makowski - I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Kolo Parlamentarne Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Transportu, Lacznosci, Handlu i Uslug

Komisje Sejmowe: Komisja Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa

Komisje Sejmowe: Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej

Komisje Sejmowe: Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich

Lista: Bezpartyjny Blok Wspierania Reform BBWR

Okreg wyborczy: 28 Nowy Sacz

Podkomisje: Podkomisja ds. Turystyki

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o rodzinnym gospodarstwie rolnym (druk nr 1341)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomosciami rolnymi Skarbu Panstwa (druk nr 1339)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel I kadencji

Ukonczona szkola: Politechnika Krakowska, Krakow, 1978, wydz. Mechaniczny

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel - praktyczna nauka zawodu

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Kolo Parlamentarne Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Transportu, Lacznosci, Handlu i Uslug (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Bezpartyjny Blok Wspierania Reform BBWR (Lista)
- posłowie z 28 Nowy Sacz (Okreg wyborczy)
- posłowie z Podkomisja ds. Turystyki (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o rodzinnym gospodarstwie rolnym (druk nr 1341) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomosciami rolnymi Skarbu Panstwa (druk nr 1339) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel I kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Politechnika Krakowska, Krakow, 1978, wydz. Mechaniczny (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel - praktyczna nauka zawodu (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)