Andrzej Kazmierczak

Imię i nazwisko: Andrzej Kazmierczak
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Federacyjny Klub Parlamentarny na rzecz Akcji Wyborczej Solidarnosc

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Obrony Narodowej

Komisje Sejmowe: Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej

Lista: Konfederacja Polski Niepodleglej

Okreg wyborczy: 38 Rzeszow

Partia (wybory): Konfederacja Polski Niepodleglej

Podkomisje: Podkomisja ds. polityki bezpieczenstwa

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do zbadania sytuacji w Ministerstwie Obrony Narodowej

Podkomisje: Podkomisja ds. Mlodziezy

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Technikum Budowlane, Rzeszow, 1982

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Federacyjny Klub Parlamentarny na rzecz Akcji Wyborczej Solidarnosc
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Obrony Narodowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Konfederacja Polski Niepodleglej (Lista)
- posłowie z 38 Rzeszow (Okreg wyborczy)
- posłowie z Konfederacja Polski Niepodleglej (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja ds. polityki bezpieczenstwa (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do zbadania sytuacji w Ministerstwie Obrony Narodowej (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja ds. Mlodziezy (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Technikum Budowlane, Rzeszow, 1982 (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)