Henryk Kisielewski

Imię i nazwisko: Henryk Kisielewski
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Spraw Zagranicznych

Komisje Sejmowe: Komisja Integracji Europejskiej

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Okreg wyborczy: 34 Plock

Partia (wybory): Polskie Stronnictwo Ludowe

Podkomisje: Podkomisja ds. legislacyjnych oraz instytucji miedzynarodowych

Podkomisje: Podkomisja ds. instytucji miedzynarodowych (1996-09-03 polaczona z Podkomisja ds. legislacyjnych)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Akademia Rolnicza, Poznan, 1988, wydz. Rolniczy

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: rolnik

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Integracji Europejskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z 34 Plock (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja ds. legislacyjnych oraz instytucji miedzynarodowych (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja ds. instytucji miedzynarodowych (1996-09-03 polaczona z Podkomisja ds. legislacyjnych) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Akademia Rolnicza, Poznan, 1988, wydz. Rolniczy (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z rolnik (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)