Ukonczona szkola: Akademia Rolnicza, Poznan, 1988, wydz. Rolniczy

Henryk Kisielewski
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego