Jan Chojnacki

Imię i nazwisko: Jan Chojnacki
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Jan Chojnacki - III kadencja 1997 - 2001
- Jan Chojnacki - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica

Komisje Sejmowe: Komisja Systemu Gospodarczego i Przemyslu

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw dotyczacych reformy Centrum Administracyjnego i Gospodarczego Rzadu

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Okreg wyborczy: 16 Katowice

Partia (wybory): Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Podkomisje: Podkomisja ds. polityki paliwowo-energetycznej i gornictwa

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego i poselskiego projektow ustaw - Prawo energetyczne (druki nr 1290 i 1402)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. ustawy Prawo geologiczne i gornicze (druk nr 53)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy Prawo dewizowe (druk nr 621)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zakladowym funduszu swiadczen socjalnych (druk nr 1659)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy o dozorze technicznym (druk nr 1951)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna dotyczaca projektow ustaw o Urzedzie Ministra Skarbu oraz Urzedzie Ministra Prywatyzacji (druki nr 1430, 1431 i 1435)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o restrukturyzacji finansowej gornictwa wegla kamiennego (druk nr 2465)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Politechnika Slaska, Gliwice, 1977, wydz. Gorniczy

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: inz. gornik mechanik

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Systemu Gospodarczego i Przemyslu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw dotyczacych reformy Centrum Administracyjnego i Gospodarczego Rzadu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z 16 Katowice (Okreg wyborczy)
- posłowie z Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja ds. polityki paliwowo-energetycznej i gornictwa (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego i poselskiego projektow ustaw - Prawo energetyczne (druki nr 1290 i 1402) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. ustawy Prawo geologiczne i gornicze (druk nr 53) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy Prawo dewizowe (druk nr 621) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zakladowym funduszu swiadczen socjalnych (druk nr 1659) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy o dozorze technicznym (druk nr 1951) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna dotyczaca projektow ustaw o Urzedzie Ministra Skarbu oraz Urzedzie Ministra Prywatyzacji (druki nr 1430, 1431 i 1435) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o restrukturyzacji finansowej gornictwa wegla kamiennego (druk nr 2465) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Politechnika Slaska, Gliwice, 1977, wydz. Gorniczy (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z inz. gornik mechanik (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)