Jerzy Pilarczyk

Imię i nazwisko: Jerzy Pilarczyk
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Jerzy Pilarczyk - I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Integracji Europejskiej

Komisje Sejmowe: Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Okreg wyborczy: 30 Opole

Partia (wybory): Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomosciami rolnymi Skarbu Panstwa oraz o zmianie niektorych ustaw (druk nr 58)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel X kadencji; posel I kadencji

Ukonczona szkola: Akademia Rolnicza, Szczecin, 1973, wydz. Rolniczy

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: sekretarz stanu - urzednik panstwowy

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Integracji Europejskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z 30 Opole (Okreg wyborczy)
- posłowie z Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomosciami rolnymi Skarbu Panstwa oraz o zmianie niektorych ustaw (druk nr 58) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji; posel I kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Akademia Rolnicza, Szczecin, 1973, wydz. Rolniczy (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z sekretarz stanu - urzednik panstwowy (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)