Kazimierz Nowak

Imię i nazwisko: Kazimierz Nowak
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Kazimierz Nowak - I kadencja 1991 - 1993
- Kazimierz Nowak - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Zdrowia

Komisje Sejmowe: Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich

Komisje Sejmowe: Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu

Komisje Sejmowe: Komisja Zgromadzenia Narodowego do przygotowania projektu regulaminu Zgromadzenia Narodowego dla uchwalenia Konstytucji RP

Komisje Sejmowe: Komisja Regulaminowa Zgromadzenia Narodowego (22.12.1995)

Komisje Sejmowe: Komisja Regulaminowa Zgromadzenia Narodowego (22.09.1994)

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Okreg wyborczy: 49 Wloclawek

Partia (wybory): Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Podkomisje: Podkomisja ds. Sportu Masowego

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel I kadencji

Ukonczona szkola: Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1981, wydz. Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Zdrowia (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Zgromadzenia Narodowego do przygotowania projektu regulaminu Zgromadzenia Narodowego dla uchwalenia Konstytucji RP (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Regulaminowa Zgromadzenia Narodowego (22.12.1995) (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Regulaminowa Zgromadzenia Narodowego (22.09.1994) (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z 49 Wloclawek (Okreg wyborczy)
- posłowie z Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja ds. Sportu Masowego (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel I kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1981, wydz. Dziennikarstwa i Nauk Politycznych (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)