Kazimierz Nowak

Imię i nazwisko: Kazimierz Nowak
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Kazimierz Nowak - I kadencja 1991 - 1993
- Kazimierz Nowak - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1952-01-16

Data wygasniecia mandatu: 1998-08-15 Zgon

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Wloclawek

Okreg wyborczy: 49 Wloclawek

Partia (wybory): Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP

Ukonczona szkola: Uniwersytet Warszawski,Wydzial Dziennikarstwa i Nauk Politycznych,1983

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: dzialacz polityczny

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1952-01-16 (Data urodzenia)
- posłowie z 1998-08-15 Zgon (Data wygasniecia mandatu)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Wloclawek (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 49 Wloclawek (Okreg wyborczy)
- posłowie z Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Warszawski,Wydzial Dziennikarstwa i Nauk Politycznych,1983 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z dzialacz polityczny (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1952 roku
- w styczniu
- w 16 dniu miesiąca