Kazimierz Nycz

Imię i nazwisko: Kazimierz Nycz
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Kazimierz Nycz - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica

Komisje Sejmowe: Komisja Transportu, Lacznosci, Handlu i Uslug

Komisje Sejmowe: Komisja Przeksztalcen Wlasnosciowych

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Okreg wyborczy: 36 Przemysl

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw kompleksowo regulujacych sprawy celne (druki nr 1026, 1027, 1056, 1123, 1126)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o koncesjonowaniu krajowego, zarobkowego przewozu osob pojazdami samochodowymi (druk 2177)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o ubezpieczeniach kontraktow eksportowych gwarantowanych przez Skarb Panstwa (druk nr 442)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do zaopiniowania planu finansowego dochodow i wydatkow FOZZ w likwidacji na 1994 r.

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu ustawy o zmianie Kodeksu handlowego i ustawy o dzialalnosci gospodarczej (druk nr 288)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o Generalnym Inspektorze Celnym (druk nr 604)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o panstwowym przedsiebiorstwie uzytecznosci publicznej "Poczta Polska" (druk nr 1314)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Akademia Nauk Spolecznych, Warszawa, 1991, wydz. Nauk Spolecznych

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: kierownik oddzialu

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Transportu, Lacznosci, Handlu i Uslug (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Przeksztalcen Wlasnosciowych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z 36 Przemysl (Okreg wyborczy)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw kompleksowo regulujacych sprawy celne (druki nr 1026, 1027, 1056, 1123, 1126) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o koncesjonowaniu krajowego, zarobkowego przewozu osob pojazdami samochodowymi (druk 2177) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o ubezpieczeniach kontraktow eksportowych gwarantowanych przez Skarb Panstwa (druk nr 442) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do zaopiniowania planu finansowego dochodow i wydatkow FOZZ w likwidacji na 1994 r. (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu ustawy o zmianie Kodeksu handlowego i ustawy o dzialalnosci gospodarczej (druk nr 288) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o Generalnym Inspektorze Celnym (druk nr 604) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o panstwowym przedsiebiorstwie uzytecznosci publicznej "Poczta Polska" (druk nr 1314) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Akademia Nauk Spolecznych, Warszawa, 1991, wydz. Nauk Spolecznych (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z kierownik oddzialu (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)