Piotr Ikonowicz

Imię i nazwisko: Piotr Ikonowicz
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Piotr Ikonowicz - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Kolo Parlamentarne Polskiej Partii Socjalistycznej

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Spraw Zagranicznych

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw Lustracyjnych

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Spolecznej

Komisje Sejmowe: Komisja Przeksztalcen Wlasnosciowych

Komisje Sejmowe: Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw Konstytucyjnych o Zmianie Ustawy Konstytucyjnej o Trybie Przygotowania i Uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw Dotyczacych Spoldzielczosci

Komisje Sejmowe: Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego powolana na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 23 kwietnia 1992 r.

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektu Ustawy o Ratyfikacji Konkordatu Miedzy Stolica Apostolska a Rzeczapospolita Polska

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Okreg wyborczy: 25 Lublin

Partia (wybory): Polska Partia Socjalistyczna

Podkomisje: Podkomisja ds. polityki wschodniej

Podkomisje: Podkomisja podstaw ustroju politycznego i spoleczno-gospodarczego.

Podkomisje: Podkomisja praw i obowiazkow obywateli.

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu oraz o zmianie niektorych ustaw (druk nr 619)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia projektow ustaw o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiebiorstw panstwowych oraz o zmianie ustawy o NFI (druki nr 1397, 1411, 1412)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o prywatyzacji przedsiebiorstw panstwowych oraz komisyjnego projektu ustawy o prywatyzacji przedsiebiorstw panstwowych (druki nr 351 i 723)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do zbadania wniosku o przeprowadzenie wstepnego referendum konstytucyjnego

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o Generalnym Inspektorze Celnym (druk nr 604)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1980, wydz. Prawa i Administracji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: dziennikarz, tlumacz

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: wloski

Znajomosc jezykow: portugalski

Znajomosc jezykow: francuski

Znajomosc jezykow: hiszpanski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Kolo Parlamentarne Polskiej Partii Socjalistycznej
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw Lustracyjnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Polityki Spolecznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Przeksztalcen Wlasnosciowych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw Konstytucyjnych o Zmianie Ustawy Konstytucyjnej o Trybie Przygotowania i Uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw Dotyczacych Spoldzielczosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego powolana na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 23 kwietnia 1992 r. (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektu Ustawy o Ratyfikacji Konkordatu Miedzy Stolica Apostolska a Rzeczapospolita Polska (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z 25 Lublin (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polska Partia Socjalistyczna (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja ds. polityki wschodniej (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja podstaw ustroju politycznego i spoleczno-gospodarczego. (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja praw i obowiazkow obywateli. (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu oraz o zmianie niektorych ustaw (druk nr 619) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia projektow ustaw o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiebiorstw panstwowych oraz o zmianie ustawy o NFI (druki nr 1397, 1411, 1412) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o prywatyzacji przedsiebiorstw panstwowych oraz komisyjnego projektu ustawy o prywatyzacji przedsiebiorstw panstwowych (druki nr 351 i 723) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do zbadania wniosku o przeprowadzenie wstepnego referendum konstytucyjnego (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o Generalnym Inspektorze Celnym (druk nr 604) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1980, wydz. Prawa i Administracji (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z dziennikarz, tlumacz (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z wloski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z portugalski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z hiszpanski (Znajomosc jezykow)