Waldemar Pawlak

Imię i nazwisko: Waldemar Pawlak
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Waldemar Pawlak - X kadencja 1989 - 1991
- Waldemar Pawlak - I kadencja 1991 - 1993
- Waldemar Pawlak - III kadencja 1997 - 2001
- Waldemar Pawlak - IV kadencja 2001 - 2005
- Waldemar Pawlak - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja do Spraw Sluzb Specjalnych

Komisje Sejmowe: Komisja Lacznosci z Polakami za Granica

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Zbadania Zgodnosci z Prawem Dzialan Organow Panstwowych Dotyczacych Wniosku o Wszczecie Postepowania Przygotowawczego w Sprawie Popelnienia Przestepstwa Przeciwko Bezpieczenstw

Komisje Sejmowe: Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego powolana na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 23 kwietnia 1992 r.

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Okreg wyborczy: 34 Plock

Partia (wybory): Polskie Stronnictwo Ludowe

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel X kadencji; posel I kadencji

Ukonczona szkola: Politechnika Warszawska, Warszawa, 1984, wydz. Samochodow i Maszyn Roboczych

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja do Spraw Sluzb Specjalnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Lacznosci z Polakami za Granica (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Zbadania Zgodnosci z Prawem Dzialan Organow Panstwowych Dotyczacych Wniosku o Wszczecie Postepowania Przygotowawczego w Sprawie Popelnienia Przestepstwa Przeciwko Bezpieczenstw (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego powolana na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 23 kwietnia 1992 r. (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z 34 Plock (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji; posel I kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Politechnika Warszawska, Warszawa, 1984, wydz. Samochodow i Maszyn Roboczych (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)