Wladyslaw Wrona

Imię i nazwisko: Wladyslaw Wrona
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Wladyslaw Wrona - I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Mniejszosci Narodowych i Etnicznych

Komisje Sejmowe: Komisja Przeksztalcen Wlasnosciowych

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw Lustracyjnych

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Okreg wyborczy: 22 Krosno

Partia (wybory): Polskie Stronnictwo Ludowe

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel I kadencji

Ukonczona szkola: Rolnicza Szkola Zawodowa, Brzozow, 1969

Wyksztalcenie: zasadnicze zawodowe

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Mniejszosci Narodowych i Etnicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Przeksztalcen Wlasnosciowych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw Lustracyjnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z 22 Krosno (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel I kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Rolnicza Szkola Zawodowa, Brzozow, 1969 (Ukonczona szkola)
- posłowie z zasadnicze zawodowe (Wyksztalcenie)