Wladyslaw Wrona

Imię i nazwisko: Wladyslaw Wrona
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Wladyslaw Wrona - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Gospodarczej, Budzetu i Finansow

Komisje Sejmowe: Komisja Mniejszosci Narodowych i Etnicznych

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe Sojusz Programowy

Okreg wyborczy: 30 Przemysl

Partia (wybory): Polskie Stronnictwo Ludowe

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Zasadnicza Szkola Zawodowa, Brzozow, 1967

Wyksztalcenie: zasadnicze zawodowe

Zawod/stanowisko: pelni funkcje prezesa Okregowej Spoldzielni Mleczarskiej oraz prowadzi wlasne gospodarstwo rolne

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Parlamentarny Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z Komisja Polityki Gospodarczej, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Mniejszosci Narodowych i Etnicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe Sojusz Programowy (Lista)
- posłowie z 30 Przemysl (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Zasadnicza Szkola Zawodowa, Brzozow, 1967 (Ukonczona szkola)
- posłowie z zasadnicze zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z pelni funkcje prezesa Okregowej Spoldzielni Mleczarskiej oraz prowadzi wlasne gospodarstwo rolne (Zawod/stanowisko)