Andrzej Aumiller

Imię i nazwisko: Andrzej Aumiller
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Inne kadencje:
- Andrzej Aumiller - II kadencja 1993 - 1997
- Andrzej Aumiller - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Poselski Klub Pracy

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do zbadania sprawy importu alkoholi

Okreg wyborczy: 79 Poznan-Stare Miasto

Partia (wybory): PZPR

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: mgr inz. ogrodnictwa

Ukonczona szkola: Akad. Roln. w Poznaniu 1971

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: inz. ogrodnik

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Poselski Klub Pracy
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do zbadania sprawy importu alkoholi (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 79 Poznan-Stare Miasto (Okreg wyborczy)
- posłowie z PZPR (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z mgr inz. ogrodnictwa (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Akad. Roln. w Poznaniu 1971 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z inz. ogrodnik (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)