Eugeniusz Czykwin

Imię i nazwisko: Eugeniusz Czykwin
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Inne kadencje:
- Eugeniusz Czykwin - IX kadencja 1985 - 1989
- Eugeniusz Czykwin - I kadencja 1991 - 1993
- Eugeniusz Czykwin - IV kadencja 2001 - 2005
- Eugeniusz Czykwin - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Poselski Unii Chrzescijansko-Spolecznej

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Mniejszosci Narodowych i Etnicznych

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do zbadania dzialan policji wobec rolnikow protestujacych w Mlawie oraz w gmachu Min.Roln. i Gosp.Zywn. a takze w stosunku do obecnych w gmachu Ministerstwa poslow

Okreg wyborczy: 10 Bielsk Podlaski

Partia (wybory): UChS

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel 9 kadencji

Tytul/stopien naukowy: mgr inz. transportu kolejowego

Ukonczona szkola: Politechn. Warszawska 1973

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: dzialacz spoleczny

Znajomosc jezykow: ukrainski

Znajomosc jezykow: bialoruski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Klub Poselski Unii Chrzescijansko-Spolecznej
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Mniejszosci Narodowych i Etnicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do zbadania dzialan policji wobec rolnikow protestujacych w Mlawie oraz w gmachu Min.Roln. i Gosp.Zywn. a takze w stosunku do obecnych w gmachu Ministerstwa poslow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 10 Bielsk Podlaski (Okreg wyborczy)
- posłowie z UChS (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel 9 kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z mgr inz. transportu kolejowego (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Politechn. Warszawska 1973 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z dzialacz spoleczny (Zawod/stanowisko)
- posłowie z ukrainski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z bialoruski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)