Henryk Juzykiewicz

Imię i nazwisko: Henryk Juzykiewicz
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Inne kadencje:
- Henryk Juzykiewicz - IX kadencja 1985 - 1989

Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich

Komisje Sejmowe: Komisja Systemu Gospodarczego i Polityki Przemyslowej (do dnia 1990-07-21 Komisja Systemu Gospodarczego, Przemyslu i Budownictwa)

Komisje Sejmowe: Komisja do rozpatrzenie sprawozdania Panstwowej Komisji Wyborczej oraz protestow wyborczych wraz z opinia Sadu Najwyzszego w tej sprawie

Okreg wyborczy: 103 Wroclaw-Psie Pole

Partia (wybory): PZPR

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel 9 kadencji

Tytul/stopien naukowy: mgr inz. urzadzen cieplnych i zdrowotnych

Ukonczona szkola: Politechn. Wroclawska 1960

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: glowny specjalista d/s bud. inwestycyjnego

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Systemu Gospodarczego i Polityki Przemyslowej (do dnia 1990-07-21 Komisja Systemu Gospodarczego, Przemyslu i Budownictwa) (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja do rozpatrzenie sprawozdania Panstwowej Komisji Wyborczej oraz protestow wyborczych wraz z opinia Sadu Najwyzszego w tej sprawie (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 103 Wroclaw-Psie Pole (Okreg wyborczy)
- posłowie z PZPR (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel 9 kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z mgr inz. urzadzen cieplnych i zdrowotnych (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Politechn. Wroclawska 1960 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z glowny specjalista d/s bud. inwestycyjnego (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)