Henryk Juzykiewicz

Imię i nazwisko: Henryk Juzykiewicz
Kadencja sejmowa: IX kadencja 1985 - 1989

Inne kadencje:
- Henryk Juzykiewicz - X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1985-11-06

Komisje Sejmowe: Komisja Przemyslu

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Spolecznej, Zdrowia i Kultury Fizycznej

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do kontroli wdrazania programu realizacyjnego drugiego etapu reformy gospodarczej

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o mieniu komunalnym

Okreg wyborczy: 70 Wroclaw Srodmiescie

Tytul/stopien naukowy: mgr inz. urz. cieplnych i zdrowotnych

Odnośniki:
- inni posłowie z IX kadencja 1985 - 1989
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1985-11-06 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Przemyslu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Polityki Spolecznej, Zdrowia i Kultury Fizycznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do kontroli wdrazania programu realizacyjnego drugiego etapu reformy gospodarczej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o mieniu komunalnym (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 70 Wroclaw Srodmiescie (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr inz. urz. cieplnych i zdrowotnych (Tytul/stopien naukowy)