Jozefa Maria Hennelowa

Imię i nazwisko: Jozefa Maria Hennelowa
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny-Unia Demokratyczna

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Kultury i Srodkow Przekazu

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Spolecznej

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o ochronie prawnej dziecka poczetego

Komisje Sejmowe: Komisja Zdrowia

Okreg wyborczy: 50 Krakow-Podgorze

Partia (wybory): bezp.

Stan cywilny: mezatka

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: mgr nauk humanistycznych

Ukonczona szkola: Uniw. Jagiellonski 1951

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: redaktor

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny-Unia Demokratyczna
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Kultury i Srodkow Przekazu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Polityki Spolecznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o ochronie prawnej dziecka poczetego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Zdrowia (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 50 Krakow-Podgorze (Okreg wyborczy)
- posłowie z bezp. (Partia (wybory))
- posłowie z mezatka (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z mgr nauk humanistycznych (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Uniw. Jagiellonski 1951 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z redaktor (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)