Okreg wyborczy: 50 Krakow-Podgorze

Jan Maria Rokita
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny-Unia Demokratyczna
Jan Stanislaw Janowski
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Klub Poselski Stronnictwa Demokratycznego
Jozef Gajewicz
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej
Jozefa Maria Hennelowa
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny-Unia Demokratyczna
Ryszard Jan Zielinski
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Klub Poslow Wojskowych