Kazimierz Wieslaw Jaworski

Imię i nazwisko: Kazimierz Wieslaw Jaworski
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Klub Poselski Stowarzyszenia PAX

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Obrony Narodowej

Komisje Sejmowe: Komisja Konstytucyjna

Komisje Sejmowe: Komisja Zdrowia

Okreg wyborczy: 98 Torun

Partia (wybory): PAX

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: mgr

Ukonczona szkola: Uniw. Torunski 1963

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: dzialacz spoleczno-polit.

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Klub Poselski Stowarzyszenia PAX
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Obrony Narodowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Konstytucyjna (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Zdrowia (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 98 Torun (Okreg wyborczy)
- posłowie z PAX (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z mgr (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Uniw. Torunski 1963 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z dzialacz spoleczno-polit. (Zawod/stanowisko)