Olga Krzyzanowska

Imię i nazwisko: Olga Krzyzanowska
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Inne kadencje:
- Olga Krzyzanowska - I kadencja 1991 - 1993
- Olga Krzyzanowska - II kadencja 1993 - 1997
- Olga Krzyzanowska - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny-Unia Demokratyczna

Data slubowania: 1989-07-04

Funkcja w Sejmie: Wicemarszalek Sejmu

Komisje Sejmowe: Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich

Komisje Sejmowe: Komisja Zdrowia

Okreg wyborczy: 23 Tczew

Partia (wybory): bezp.

Stan cywilny: mezatka

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: lekarz medycyny

Ukonczona szkola: Akad. Med. w Gdansku 1952

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny-Unia Demokratyczna
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Wicemarszalek Sejmu (Funkcja w Sejmie)
- posłowie z Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Zdrowia (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 23 Tczew (Okreg wyborczy)
- posłowie z bezp. (Partia (wybory))
- posłowie z mezatka (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z lekarz medycyny (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Akad. Med. w Gdansku 1952 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)