Ryszard Kolodziej

Imię i nazwisko: Ryszard Kolodziej
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Inne kadencje:
- Ryszard Kolodziej - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego

Komisje Sejmowe: Komisja Systemu Gospodarczego i Polityki Przemyslowej (do dnia 1990-07-21 Komisja Systemu Gospodarczego, Przemyslu i Budownictwa)

Okreg wyborczy: 25 Gorzow Wielkopolski

Partia (wybory): ZSL

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: inz. rolnik

Ukonczona szkola: Akad. Roln. 1978

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: doradca rolniczy

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Systemu Gospodarczego i Polityki Przemyslowej (do dnia 1990-07-21 Komisja Systemu Gospodarczego, Przemyslu i Budownictwa) (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 25 Gorzow Wielkopolski (Okreg wyborczy)
- posłowie z ZSL (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z inz. rolnik (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Akad. Roln. 1978 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z doradca rolniczy (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)