Tadeusz Wlodzimierz Bien

Imię i nazwisko: Tadeusz Wlodzimierz Bien
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Obrony Narodowej

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Spolecznej

Komisje Sejmowe: Komisja Samorzadu Terytorialnego, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw dotyczacych samorzadu terytorialnego

Okreg wyborczy: 21 Gdansk

Partia (wybory): SD

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: mgr inz. mechanik

Ukonczona szkola: Politech. Gdanska 1968

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: urzedujacy czl. zarz.-kier. biura org. spol.- rzeczozn. tech. sam. i ruchu drog., projekt. przemysl.

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Posel niezrzeszony
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Obrony Narodowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Polityki Spolecznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Samorzadu Terytorialnego, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw dotyczacych samorzadu terytorialnego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 21 Gdansk (Okreg wyborczy)
- posłowie z SD (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z mgr inz. mechanik (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Politech. Gdanska 1968 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z urzedujacy czl. zarz.-kier. biura org. spol.- rzeczozn. tech. sam. i ruchu drog., projekt. przemysl. (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)