Okreg wyborczy: 21 Gdansk

Jacek Merkel
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Obywatelski Klub Parlamentarny
Jan Felicjan Kuligowski
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Poselski Klub Pracy
Jan Krzysztof Bielecki
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Obywatelski Klub Parlamentarny
Tadeusz Rudolf Fiszbach
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony
Tadeusz Wlodzimierz Bien
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony