Teresa Katarzyna Dobielinska-Eliszewska

Imię i nazwisko: Teresa Katarzyna Dobielinska-Eliszewska
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Klub Poselski Stronnictwa Demokratycznego

Data slubowania: 1989-07-04

Funkcja w Sejmie: Wicemarszalek Sejmu

Okreg wyborczy: 67 Olsztyn

Partia (wybory): SD

Stan cywilny: mezatka

Staz parlamentarny: posel 9 kadencji

Tytul/stopien naukowy: lekarz medycyny (specjalista onkolog)

Ukonczona szkola: Akad. Med. w Poznaniu 1965

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: lekarz medycyny

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Klub Poselski Stronnictwa Demokratycznego
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Wicemarszalek Sejmu (Funkcja w Sejmie)
- posłowie z 67 Olsztyn (Okreg wyborczy)
- posłowie z SD (Partia (wybory))
- posłowie z mezatka (Stan cywilny)
- posłowie z posel 9 kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z lekarz medycyny (specjalista onkolog) (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Akad. Med. w Poznaniu 1965 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z lekarz medycyny (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)