Wanda Zofia Sokolowska

Imię i nazwisko: Wanda Zofia Sokolowska
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Spolecznej

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o ochronie prawnej dziecka poczetego

Okreg wyborczy: 75 Plock

Partia (wybory): PZPR

Stan cywilny: wdowa

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: mgr filologii polskiej

Ukonczona szkola: Uniw. Warszawski 1972

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Polityki Spolecznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o ochronie prawnej dziecka poczetego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 75 Plock (Okreg wyborczy)
- posłowie z PZPR (Partia (wybory))
- posłowie z wdowa (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z mgr filologii polskiej (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Uniw. Warszawski 1972 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel (Zawod/stanowisko)