Zbigniew Rudnicki

Imię i nazwisko: Zbigniew Rudnicki
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Inne kadencje:
- Zbigniew Rudnicki - VII kadencja 1976 - 1980
- Zbigniew Rudnicki - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Handlu i Uslug

Komisje Sejmowe: Komisja Konstytucyjna

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o podwyzszeniu w 1989 r. wynagrodzen za prace w zwiazku ze zmianami cen detalicznych towarow i uslug konsumpcyjnych

Okreg wyborczy: 24 Wejherowo

Partia (wybory): SD

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel 7 kadencji; posel 8 kadencji

Tytul/stopien naukowy: dr nauk prawnych

Ukonczona szkola: - Uniw. Poznanski 1960

Ukonczona szkola: - Akad. Handlowa w Poznaniu 1949

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: urzednik

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Posel niezrzeszony
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Handlu i Uslug (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Konstytucyjna (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o podwyzszeniu w 1989 r. wynagrodzen za prace w zwiazku ze zmianami cen detalicznych towarow i uslug konsumpcyjnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 24 Wejherowo (Okreg wyborczy)
- posłowie z SD (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel 7 kadencji; posel 8 kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z dr nauk prawnych (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z - Uniw. Poznanski 1960 (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Akad. Handlowa w Poznaniu 1949 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z urzednik (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)