Alojzy Bryl

Imię i nazwisko: Alojzy Bryl
Kadencja sejmowa: IX kadencja 1985 - 1989

Inne kadencje:
- Alojzy Bryl - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: SP

Data slubowania: 1985-11-06

Komisje Sejmowe: Komisja Rynku Wewnetrznego, Drobnej Wytworczosci i Uslug * od 1987-12-05 Komisja Rynku Wewnetrznego i Uslug

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianach w organizacji naczelnych i centralnych organow administracji panstwowej

Okreg wyborczy: 53 Poznan Nowe Miasto

Tytul/stopien naukowy: mgr geografii

Odnośniki:
- inni posłowie z IX kadencja 1985 - 1989
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z 1985-11-06 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Rynku Wewnetrznego, Drobnej Wytworczosci i Uslug * od 1987-12-05 Komisja Rynku Wewnetrznego i Uslug (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianach w organizacji naczelnych i centralnych organow administracji panstwowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 53 Poznan Nowe Miasto (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr geografii (Tytul/stopien naukowy)