Alojzy Bryl

Imię i nazwisko: Alojzy Bryl
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Alojzy Bryl - IX kadencja 1985 - 1989

Ugrupowanie polityczne: SP

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Handlu Wewnetrznego, Drobnej Wytworczosci i Uslug

Komisje Sejmowe: Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow

Komisje Sejmowe: Mandatowo-Regulaminowa

Komisje Sejmowe: Rynku Wewnetrznego, Drobnej Wytworczosci i Uslug

Komisje Sejmowe: Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy - Ordynacja Wyborcza do Sejmu PRL

Okreg wyborczy: 51 Gniezno

Tytul/stopien naukowy: mgr geografii

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Handlu Wewnetrznego, Drobnej Wytworczosci i Uslug (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Mandatowo-Regulaminowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Rynku Wewnetrznego, Drobnej Wytworczosci i Uslug (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy - Ordynacja Wyborcza do Sejmu PRL (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 51 Gniezno (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr geografii (Tytul/stopien naukowy)