Boleslaw Doktor

Imię i nazwisko: Boleslaw Doktor
Kadencja sejmowa: IX kadencja 1985 - 1989

Inne kadencje:
- Boleslaw Doktor - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Data slubowania: 1985-11-06

Komisje Sejmowe: Komisja Wspolpracy Gospodarczej z Zagranica i Gospodarki Morskiej * od 1987-12-05 Komisja Wspolpracy Gospodarczej z Zagranica

Komisje Sejmowe: Komisja Edukacji Narodowej i Mlodziezy

Okreg wyborczy: 8 Bielsko-Biala

Tytul/stopien naukowy: mgr pedagogiki, inz. rolnik

Odnośniki:
- inni posłowie z IX kadencja 1985 - 1989
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z 1985-11-06 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Wspolpracy Gospodarczej z Zagranica i Gospodarki Morskiej * od 1987-12-05 Komisja Wspolpracy Gospodarczej z Zagranica (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Edukacji Narodowej i Mlodziezy (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 8 Bielsko-Biala (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr pedagogiki, inz. rolnik (Tytul/stopien naukowy)