Daniela Kwiatkowska

Imię i nazwisko: Daniela Kwiatkowska
Kadencja sejmowa: IX kadencja 1985 - 1989

Inne kadencje:
- Daniela Kwiatkowska - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1985-11-06

Komisje Sejmowe: Komisja Edukacji Narodowej i Mlodziezy

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw zmieniajacych przepisy dotyczace rad narodowych i samorzadu terytorialnego

Okreg wyborczy: 25 Sosnowiec

Tytul/stopien naukowy: mgr historii

Odnośniki:
- inni posłowie z IX kadencja 1985 - 1989
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1985-11-06 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Edukacji Narodowej i Mlodziezy (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw zmieniajacych przepisy dotyczace rad narodowych i samorzadu terytorialnego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 25 Sosnowiec (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr historii (Tytul/stopien naukowy)