Tadeusz Bilinski

Imię i nazwisko: Tadeusz Bilinski
Kadencja sejmowa: IX kadencja 1985 - 1989

Inne kadencje:
- Tadeusz Bilinski - I kadencja 1991 - 1993
- Tadeusz Bilinski - II kadencja 1993 - 1997
- Tadeusz Bilinski - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1985-11-06

Komisje Sejmowe: Komisja Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Mieszkaniowej

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw zwiazanych z realizacja drugiego etapu reformy gospodarczej

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do kontroli wdrazania programu realizacyjnego drugiego etapu reformy gospodarczej

Okreg wyborczy: 74 Zielona Gora

Tytul/stopien naukowy: prof. nadzw. nauk technicznych

Odnośniki:
- inni posłowie z IX kadencja 1985 - 1989
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1985-11-06 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Mieszkaniowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw zwiazanych z realizacja drugiego etapu reformy gospodarczej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do kontroli wdrazania programu realizacyjnego drugiego etapu reformy gospodarczej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 74 Zielona Gora (Okreg wyborczy)
- posłowie z prof. nadzw. nauk technicznych (Tytul/stopien naukowy)